Bestellen

Op deze site kunnen Vragenlijsten, de Handleiding HAP versie 2.0 en toegang tot het digitaal platform HAP online besteld worden.

HAP online (digitaal platform)

Met de lancering van Versie 2.0 van de HAP komt een einde aan het werken met de excel-software. Deze wordt door ons niet meer ondersteund.
In Versie 2.0 wordt gewerkt met nieuwe correctiefactoren en diverse formules, waarbij gekozen is voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk digitaal platform, de HAP online.

Inlogcodes voor HAP online

Om toegang te krijgen tot het programma online dient men zich eerst te registreren. Registratie is eenmalig per instelling, praktijk of gebruiker. Na registratie worden de inlogcodes waarmee u toegang krijgt tot het platform per email verzonden. Vanaf dat moment kan ingelogd worden in HAP online.

Gekozen kan worden voor een instellingsaccount of een account voor iedere medewerker. Een instellingsaccount kan gemaakt worden door een gezamenlijk mailadres te gebruiken (bijvoorbeeld: hap@instelling.nl). Alle gebruikers hebben dan met hetzelfde wachtwoord toegang tot HAP online. De vraag is of een instellingsaccount volgens een strikte interpretatie van de privacywetgeving is toegestaan. Mogelijke bezwaren omtrent privacy zullen niet bestaan wanneer iedere gebruiker binnen de instelling een eigen account heeft. Een account kan op eenvoudige wijze overdragen worden wanneer iemand uit dienst gaat.

 Credits

Om vragenlijsten te verwerken zijn credits nodig. Iedere afname kost één credit. Zonder credits kunnen alleen de uitkomsten van eerder verwerkte vragenlijsten ingezien worden. Bij registratie dient u meteen (een minimum van 10) credits te bestellen. De credits zijn direct beschikbaar. De prijs van credits neemt af naarmate u een groter aantal bestelt.
Wanneer uw credits zijn verbruikt kunt u nieuwe credits bestellen.

Handleiding, Leidraad en Vragenlijst

Aanschaf van de Handleiding is noodzakelijk voor het verkrijgen van informatie over de achtergronden, de psychometrische kwaliteiten, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de meetpretentie en interpretatie van de uitkomsten van de HAP.

De Leidraad is afgestemd op gebruik van de HAP in de klinische praktijk. In een doelmatig formaat worden de betekenissen van de uitslagen op de diverse schalen overzichtelijk weergegeven. Daarnaast wordt aanvullende informatie over wetenschappelijke bevindingen en diagnostische aandachtspunten gepresenteerd. De tekst komt voor een deel overeen met hoofdstuk 7 en 8 van de Handleiding maar is uitgebreid en aangevuld met nieuwe informatie. Het formaat (17×24 cm) is goed leesbaar, neemt weinig bureauruimte in beslag en past in iedere tas.

De papieren versies van de vragenlijsten (HAP, HAP-t en HAP-t verpleeghuisversie) kunnen van pas komen wanneer de informant niet goed met de digitale presentatie van de vragenlijst om kan gaan en de onderzoeker niet in de gelegenheid is om samen met de informant de antwoorden op de vragen in te voeren.

Bestellingen worden per brief- of pakketpost verzonden. Er worden geen extra portokosten in rekening gebracht.

Overzicht van de producten met vermelding van de prijzen. 

Nog geen toegang tot HAP online? Dan is eerst een registratie nodig. De toegangscodes worden na bestelling met een email toegezonden. 

ProductPrijsBTW 21%Totaal
Eenmalige registratie€ 18,00€ 3,78€ 21,78

Na registratie en toegang tot de HAP online kunnen credits besteld worden. Deze zijn onmiddellijk beschikbaar. Aantal mogelijke afnames (credits) op HAP online.

ProductPrijsBTW 21%Totaal
10 credits á € 4,20€ 42,00€ 8,82€ 50,82
25 credits á € 4,00€ 100,00€ 21,00€ 121,00
50 credits á € 3,75€ 187,50€ 39,38€ 226,88
100 credits á € 3,50€ 350,00€ 73,50€ 423,50

Voor de interpretatie van de uitkomsten van de HAP is het handboek onontbeerlijk. Levering per brief- of pakketpost.

ProductPrijsBTW 9%Totaal
Handleiding HAP versie 2.0€ 59,00€ 5,31€ 64,31
Leidraad HAP versie 2.0€ 21,00€ 1,89€ 22,89

Wanneer de vragenlijst niet digitaal kan worden verzonden of ingevuld biedt de papieren versie uitkomst. Levering per brief- of pakketpost.

Product HAP vragenlijstPrijsBTW 21%Totaal
HAP lijst  25 stuks á € 1,20 € 30,00€ 6,30€ 36,30
HAP lijst 50 stuks á € 1,00€ 50,00€ 10,50€ 60,50
Product HAP vragenlijstPrijsBTW 21%Totaal
HAP-t lijst  25 stuks á € 1,20 € 30,00€ 6,30€ 36,30
HAP-t lijst 50 stuks á € 1,00€ 50,00€ 10,50€ 60,50
HAP-t lijst verpleeghuis
25 stuks á € 1,20 
€ 30,00 € 6,30 € 36,30
HAP-t lijst verpleeghuis
50 stuks á € 1,00
€ 50,00 € 10,50 € 60,50

Levertijd

Na de transactie zijn inlogcodes en credits meteen beschikbaar. De levertijd van het Handboek, de Leidraad en de vragenlijsten is afhankelijk van administratieve verwerking en verzendpost. In de regel wordt de bestelling binnen 14 dagen geleverd.

Privacywetgeving

De HAP online voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op aanvraag kan een verwerkersovereenkomst aangegaan worden.