Cursus

Cursus Toepassing en Interpretatie van de HAP

In de cursus ligt de nadruk op het praktisch werken met de H.A.P versie 2.0. De cursus bestaat uit een theoretisch dagdeel (ochtend) en een ´workshop´ (middag). Er wordt ruimschoots gelegenheid geboden voor het bespreken van uw vragen en/of ervaringen in het werken met de H.A.P.  Iedere deelnemer dient één uitgewerkt profiel van de H.A.P. in te brengen. De geboden informatie is grotendeels een aanvulling op de Handleiding versie 2.0.
De cursus beslaat een hele dag (9.30 of 10.00- 16.30 of 17.00 uur). Groepsgrootte bij voorkeur ca. 10-12 personen.
Er is geen voorkennis vereist voor wat betreft de HAP.

Programma
In het theoretisch deel (ochtend) wordt aandacht gegeven aan de toepassingsmogelijkheden van de H.A.P. en aan nadere informatie betreffende de schalen en profielinterpretatie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Aan bod komen:

-diagnostische mogelijkheden en beperkingen
-nieuwe functies en mogelijkheden van Versie 2.0
-betekenis van de controleschalen (validiteit), inhoudschalen en afgeleide schalen
-profielinterpretatie (Millon, DSM-V, Clusters)

In de workshop (middag) wordt vooral geoefend en worden door de cursisten ingebrachte casuïstiek besproken. Daarbij liggen de accenten op:
– interpretatie van de resultaten
– verslaglegging
– vertaling naar omgangs- en behandeladvies

De cursisten ontvangen een werkboek met de power point presentatie.

Docent
Toine Thissen, co-auteur (psychogerontoloog, gz-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, praktijkhouder)

Opgeven
De cursus kan in-company gegeven worden in overleg met de docent. Afhankelijk van locatie (reistijd), en aantal deelnemers kan een offerte opgesteld worden.
U kunt zich ook individueel opgeven. Bij voldoende individuele belangstelling zal de docent een cursusdag organiseren.
Opgeven voor de cursus kan op: cursus@hapsite.nl

Agenda
27 januari 2022 Dommelhoef, Eindhoven (in-company)
15 februari 2022 Azora, Terborg (in-company)
13 april 2022 Psychogeriatrische Dienst, Bussum: De HAP 2.0 in de klinische praktijk 2022 – PgD Expertise