FAQ

Kan ik een HAP-uitslag digitaal opslaan?

De uitkomsten van de HAP kunnen omgezet worden in een pdf bestand en vervolgens gekopieerd en geprint worden.

Is het mogelijk de gegevens te anonimiseren?

De gegevens worden versleuteld en beveiligd bewaard. Wilt u toch een extra waarborg ten behoeve van de privacy, dan kunt u werken met een dossiernummer zonder verdere persoonsgegevens. De uitkomsten van de HAP kunnen na het inzien en kopiƫren verwijderen worden.

Is het mogelijk om achteraf de personalia en de beantwoording te veranderen of aan te vullen?

Ja, dat is mogelijk.

Als een HAP niet wordt ingevuld, ben ik dan toch mijn credit kwijt?

Nee u bent dan de credit niet kwijt. De credit wordt afgeschreven wanneer u de HAP verstuurd naar informant. Maar wanneer de HAP definitief niet wordt ingevuld kan deze op eenvoudige wijze klaargezet worden voor een alternatieve informant of benut gebruikt worden voor een nieuw persoonlijkheidsonderzoek.

Kiezen voor een instellingsaccount of een afzonderlijk account voor iedere medewerker?

Een instellingsaccount kan gemaakt worden door een gezamenlijk mailadres te gebruiken (bijvoorbeeld: hap@zorgnu.nl). Alle gebruikers hebben dan met hetzelfde wachtwoord toegang tot HAP online. De vraag is of dit volgens de privacywetgeving is toegestaan. Bezwaren omtrent privacy zullen niet bestaan wanneer iedere gebruiker binnen de instelling een eigen account heeft.

Kan ik mijn account overdragen als ik stop bij de werkgever en er nog credits opstaan?

De scheidend werknemer kan het account overdragen aan een opvolger, of andere medewerker van de instelling.