Persoonlijkheidsstoornissen

In versie 2.0 van de HAP is een scoringsmethode ontwikkeld om de antwoorden van de informant op de HAP om te zetten naar mate waarin ze passen bij de tien persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-V. De scoringsmethode is ontwikkeld met hulp van expertoordelen (kwalitatief onderzoek) en een drietal empirische onderzoeken bij volwassenen en ouderen. We noemen het de Persoonlijkheidsstoornis-telling (PS-telling).

Bij een negatieve score op de PS-telling zijn de antwoorden in tegenspraak met de kenmerken die bij de persoonlijkheidsstoornis passen. Bij een hoge positieve score komen de antwoorden sterk overeen met wat bij de persoonlijkheidsstoornis past.

Per stoornis wordt het volgende geconcludeerd: contra-indicatie, geen indicatie, kenmerken van persoonlijkheidsstoornis, indicatie voor persoonlijkheidsstoornis.

Hieronder ziet u een fictief voorbeeld, zoals dit wordt weergegeven in de HAP online: