De auteurs

Harry Barendse, Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) deed in 1990 doctoraal examen in de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Postdoctoraal specialiseerde hij zich in de neuropsychologie, cognitieve-gedragstherapie en kortdurende psychodynamische psychotherapie. Hij werkte ongeveer tien jaar in verpleeghuizen van de van Neijnselgroep in ’s-Hertogenbosch en tien jaar bij de divisie ouderen van de Reinier van Arkel groep in ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 1996 combineerde Harry zijn werkzaamheden in instellingen in de ouderenzorg met werkzaamheden als eerstelijnspsycholoog. Samen met Toine Thissen was hij van 2008 tot zijn pensionering in 2018 praktijkhouder van psychologenpraktijk Barendse & Thissen te Schijndel.
Harry was de bedenker van de HAP in het begin jaren negentig. Vanaf het begin heeft hij veel klinische ervaring opgedaan met de HAP en zich onder andere door een aantal publicaties ingezet voor de verdere verspreiding. Daarna heeft hij, mede door zijn contacten in de Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen Ouderen, bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de HAP.

Toine Thissen, Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog (NIP), deed in 1989 doctoraal examen in de psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkte acht jaar als docent op de sectie Psychogerontologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen in combinatie met banen in verschillende verpleeghuizen. Sinds 2001 combineerde hij werkzaamheden in de ouderenzorg met werken als eerstelijnspsycholoog. Sinds 2008 werkt hij volledig als eerstelijnspsycholoog en praktijkhouder. Psychologenpraktijk Barendse & Thissen is na het pensioen van Harry veranderd in psychologenpraktijk Thissen & van den Berg te Schijndel. Toine werkt nu samen met Mariël van den Berg.
Toine stond aan de basis van de psychometrische onderbouwing van de HAP. Net als Harry heeft hij een enorme ervaring in het werken met de HAP opgedaan, zowel in het verpleeghuis als in de eerstelijnspraktijk. Door de grote verzameling van data werd het mogelijk in de HAP versie 2.0 nog aanzienlijk meer informatie te genereren uit de antwoorden van de informant.