Gezocht: native Engels sprekende vrijwilligers die een HAP willen invullen via de English Portal

De HAP is vertaald in het Engels. We willen nu onderzoeken of de vertaling vergelijkbare psychometrische gegevens oplevert als de Nederlandse versie. Internationaal is er veel belangstelling voor en behoefte aan een persoonlijkheidsvragenlijst bij ouderen, daarom willen we trachten de Engelse versie wetenschappelijk te borgen.
Daartoe hebben we vrijwilligers nodig die een (of meerdere) HAPs willen invullen voor een volwassen persoon die ze kennen. Je moet dan wel English native speaker zijn, of uiterst taalvaardig zijn in het Engels (tolk, docent of tweede taal).

Ben jij zo iemand, ga dan naar de HAP English portal (hapsite.nl) Je kunt dan een Engelse HAP-t invullen én eventueel andere personen vragen die English native speakers zijn vragen HAPs in te vullen op deze site. Je kunt de HAP-t voor meerdere personen (maar niet meer dan drie) invullen, maar je moet deze personen wel goed kennen.